Pärnu Lahe Rotary Klubi koosolekud toimuvad:

Igal esmaspäeval

17.00-18.30

Heategevusprojekt "Erivajadustele avatud Pärnu Rand"
hetkel kogutud summa

9123

Pärnu Lahe Rotary Klubi
EE041010011923102226
selgitusega
Erivajadustele avatud Pärnu rand”

Alates 01.01.2023 on klubi tulumaksusoodustustega MTÜ-de nimekirjas

Kõikide
toetajate nimed
saavad kajastatud
tänutahvlil

AB L&T logo