Logo Rotary International
Logo Rotary Klubi

Teostatud tegevused

Pärnu Lahe Rotary Klubi’l on hea meel tevitada teid proejkti käigust.

 • Sõlmitud on leping Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing MTÜ-ga Koostöömemorandum toetussummas 40 000 eurot.
 • Osaleme Est-Lat projektis, mille finantseering on kuni 30 000€ (sh 20% klubi poolset omapanust).

  „Forest and Coastal Hiking Trails’ accessibility improvement for different social groups” (Accessible Hiking Trails). Täpsemalt projektist loe siit

 • Algatatud on detailplaneering, et erivajadustega inimestele vajalik taristu leiab asukoha Pärnu rannaliival.
 • Sõlminud on projekteerimistööde leping Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ-ga.
 • Pärnu Linnavalitsus toetas projekti detailplaneeringu koostamiseks vajaliku geoaluse koostamisega.
 • Sõlmitud on detailplaneeringu koostamise leping Linnak OÜ-ga.
 • Hoonetekompleksi projekteerimine koostöös arhitektiga on jõudnud kooskõlastusfaasi Pärnu linnaga.
 • Vajalike seadmete ja inventari soetamiseks on koostatud hinnapäringud.
 • Kolmepoolne leping Pärnu linna, detailplaneeringu koostaja ja Pärnu Lahe Rotary Klubi vahel on sõlmitud.